Jan van de Poel
Disclaimer

Disclaimer

De op janvandepoel.nl en janvandepoel.com, hierna te noemen Jan van de Poel, aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Jan van de Poel behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Voor hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Jan van de Poel nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de gepubliceerde materialen liggen bij Jan van de Poel, tenzij anders aangegeven. Hergebruik van teksten, afbeeldingen en andere materialen, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Inbreuk wordt met alle mogelijke rechtsmiddelen bestreden en de ontstane schade verhaald.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatste wijziging: 21 februari 2022.